lockdown στον Δήμο Σπάρτης

 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η απόφαση για το Δήμο Σπάρτης δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 54 Β΄ 13/01/2021 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών

Αποτέλεσμα εικόνας για 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών


Το 1 Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ) στις και 8 Φεβρουαρίου 2020, στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Το συνέδριο αποτελεί την πιο δυναμική συνάντηση στον ευρύτερο χώρο της Πυροπροστασίας των κτιρίων και των κατασκευών, με στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της δικτύωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο επισκεφτείτε το elipyka.org/conf-2020/
Το Συνέδριο με μια ματιά
Στο μοναδικό, για τα ελληνικά δεδομένα και σημαντικό αυτό συνέδριο οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξαίρετους Έλληνες και ξένους ομιλητές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν άκρως ενδιαφέροντα Τεχνικά και Επιστημονικά θέματα για την πυροπροστασία των κατασκευών και την προστασία, μέσω αυτών, της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Θα φωτισθούν οι σημαντικές πτυχές του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας, θα παρουσιασθούν προτάσεις για τη βελτίωση / συμπλήρωσή του, όπως, για παράδειγμα, τα κενά αναφορικά με τα «ψηλά κτίρια» και οι δοκιμές μεγάλης κλίμακας για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς συστημάτων προσόψεων σε συνθήκες φωτιάς. Θα επιχειρηθεί, επίσης, αλλαγή της οπτικής αλλά και της εν γένει κουλτούρας περί των Σύγχρονων Πυρασφαλών Κατασκευών, με την παρουσίαση των σχετικών με την Πυροπροστασία Προτύπων, δοκιμών και πιστοποιήσεων, με παραδείγματα βέλτιστων (αλλά και κακών) πρακτικών. Τέλος θα γίνουν ανοικτές συζητήσεις και ερωτήσεις, τόσο στη διάρκεια των συνόδων του Συνεδρίου όσο και εντός των Roundtables.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών  

Πάτρα 15-17 Μαρτίου 2019


Οι σύγχρονοι κανονισμοί επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. & Κ.Α.Δ.Ε.Τ

Επιμορφωτικό σεμινάριο ΤΕΕ Πελοποννήσου: «Οι σύγχρονοι κανονισμοί επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. &  Κ.Α.Δ.Ε.Τ.»


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Οι σύγχρονοι κανονισμοί επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. &  Κ.Α.Δ.Ε.Τ.», που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Τρίπολης, 1 – 3 Μαρτίου 2019, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αίθουσα (Αμφιθέατρο, Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου).


1ο Επιστημονικό Συνέδριο. Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων


Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης, του ΕΜΠ, το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) διοργανώνει το 1° Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Αντικείμενο του Συνεδρίου
Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των τρεχουσών επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε υποδομές εξυπηρέτησης σκαφών και εν γένει πλωτών μέσων όλων των τύπων, την προστασία έναντι της διάβρωσης των ακτών, τη μακροχρόνια διαμόρφωση της μορφολογίας τους, την προστασία του περιβάλλοντος και την εκτίμηση των κινδύνων που συναρτώνται με ανθρωπογενή αίτια, τη διάδοση κυματισμών και την προστασία έναντι ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών, την κατασκευή, εγκατάσταση και διαχείριση υπεράκτιων κατασκευών, με σκοπό την εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, την αποθήκευση και μεταφορά τους καθώς και των σύγχρονων υψηλής τεχνολογίας συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής και κυματικής).

Εκδήλωση «Ο ρόλος του Μηχανικού Σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα»

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, µε στόχο την ανάδειξη του ρόλου των Ελλήνων Μηχανικών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον και την ενημέρωση του τεχνικού κόσμου σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες, το ΤΕΕ διοργανώνει εκδήλωση µε θέμα «Ο ρόλος του Μηχανικού Σήμερα: νέες τεχνολογίες, καλές πρακτικές σε μεγάλα έργα»


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4 Αθήνα – Σύνταγμα, 1ος όροφος).


Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα «e-ΑΔΕΙΕΣ: Σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών».

Tο ΤΕΕ Πελοποννήσου οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα 
«e-ΑΔΕΙΕΣ: Σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 5:30΄ μμ στο Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας στην αίθουσα «Λακώνων Ποιητών» (2ο χλμ. ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου).


«Φυσικές Καταστροφές: Πρόληψη, Πολιτική Προστασία και Έργα Υποδομής»

Η αύξηση των φυσικών καταστροφών ως απόρροια της κλιματικής αλλαγής, είναι από τα θέματα που άπτονται του επιστημονικού ρόλου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, θεσμοθετημένου Τεχνικού Συμβούλου της Κυβέρνησης. Οι μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, που έλαβαν διαστάσεις εθνικής τραγωδίας, απασχόλησαν από την πρώτη στιγμή το ΤΕΕ. Με στόχο να αναζητηθούν τρόποι θωράκισης της χώρας έναντι τέτοιων φαινομένων, το ΤΕΕ διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Φυσικές Καταστροφές: Πρόληψη, Πολιτική Προστασία και Έργα Υποδομής», στην οποία έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε.Στην ημερίδα, θα ακουστεί η άποψη της επιστήμης και η άποψη της πολιτικής, ενώ θα ακολουθήσει επιστημονική συζήτηση πάνω σε τρεις θεματικές ενότητες: σεισμοί, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 & ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Αθήνα, Νίκης 4, 1ος όροφος). Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.Από το παρελθόν στο Μέλλον, από την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία στις Έξυπνες Πόλεις. Ο ρόλος της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού στην εξέλιξη της ανθρωπότητας


Την Πεμπτη 27 Σεπτεμβρίου διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Από το παρελθόν στο Μέλλον, από την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία στις Έξυπνες Πόλεις. Ο ρόλος της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού στην εξέλιξη της ανθρωπότητας», που θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Αθήνα)
Η ημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών – ECCE στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2018 για τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτικού Μηχανικού.
Τιμώμενος ομιλητής, ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ κ. Θ. Τάσιος.
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν στις 11 π.μ. με χαιρετισμούς των: Γιώργου Στασινού, Προέδρου ΤΕΕ, Wlodzimierz  Szymczak, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών- ECCE, Ιωάννη Γκόλια, Πρύτανη ΕΜΠ και Βασιλείου Μπαρδάκη, Προέδρου ΣΠΜΕ.
Την κεντρική ομιλία θα κάνει ο Θεοδόσης Π.  Τάσιος, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ και Πρόεδρος της ΕΜΑΕΤ, ενώ θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των:
  • Aριστόδημου ΧατζηδάκηΕκλεγμένου Προέδρου ECCE, Μέλους Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών των Χωρών της Μεσογείου-EAMC
  • Γεωργίου  Γκαζέτα, Καθηγητή ΕΜΠ  
  • Νικόλαου Ζυγούρη, Προέδρου  της τεχνικής επιτροπής με θέμα: «Infrastructure and Construction» της  Ένωσης Μηχανικών των Χωρών της Μεσογείου-EAMC .
Θα ακολουθήσει συζήτηση και   συμπεράσματα.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα λειτουργήσει παράλληλη έκθεση Ομοιωμάτων Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, καθώς και προβολή ταινιών.  Τα ομοιώματα ανήκουν στη συλλογή της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας – ΕΜΑΕΤ. Επιστημονικός σύμβουλος είναι ο Θεοδόσης Π. Τάσιος. Οι φωτογραφίες και τα κείμενα των ομοιωμάτων είναι από την Έκδοση της ΕΜΑΕΤ  «Από τη Συλλογή Ομοιωμάτων της ΕΜΑΕΤ για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία» με τροποποιήσεις. Ειδικότερα η έκθεση θα περιλαμβάνει τα:
  • ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΡΙΗΡΗΣ (5ος– 4ος αιώνας π.Χ)
  • ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΘΗΡΑΣ
  • ΑΝΤΛΙΑ ΚΤΗΣΙΒΙΟΥ
  • ΟΔΟΜΕΤΡΟΝ ΗΡΩΝΟΣ
  • ΥΣΠΛΗΓΞ
Παράλληλα θα γίνει προβολή ταινιών. Πρόκειται για εικονοκινητικές ταινίες που έγιναν με πρωτοβουλία της Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ):
«Τα Μαθηματικά υδρεύουν τη Σάμο»
Ευπαλίνειον Όρυγμα
Δίολκος 1500 χρόνια
«Είχαν άραγε ατμοκίνητη υδραντλία οι Πτολεμαίοι;»
H είσοδος είναι ελεύθερη.
Προεγγραφές στο http://web.tee.gr/apo-to-parelthon/